Snöskoterförsäkring

Med en snöskoterförsäkring behöver du aldrig tänka på att ställa av eller på din skoter. Försäkringen gäller året om. Den omfattar först och främst den obligatoriska trafikförsäkringen, som ger skydd om du råkar skada dig själv, någon annan eller någon annans egendom.

Trafikförsäkringen kan du komplettera med en delkaskoförsäkring mot stöld, brand- och glasskador. Här ingår även rättsskydd, som ger dig ersättning om du hamnar i tvist med någon. Till exempel efter en trafikolycka eller i samband med köp, reparation eller försäljning av din skoter.

Lägger du dessutom till en vagnskadeförsäkring, så har du din skoter helförsäkrad.

Trevlig tur!