Segelbåt försäkring

Som en ägare till en segelbåt kan det vara en trygghet att ha en båtförsäkring för segelbåt som skyddar båtägaren ekonomiskt med en ersättning om det skulle vara så att något händer som faller inom ramen för båtförsäkringens villkor för segelbåt som försäkringstäcknaren tecknat. Det finns en del områden som en båtförsäkring för segelbåt täcker och de flesta båtförsäkringar för segelbåt har liknande grundförsäkring som ingår i alla.

Den första delen som också är en viktig del i en båtförsäkring för segelbåt är försäkring mot kollision. Det sker kollisioner dagligen ute på sjön och det som tar skada är inte bara det inblandade båtarna utan är människorna på båtarna och eventuell utrustning inne i båten. Att ha en segelbåtsförsäkring som skydd vid sådana situationer kan vara väldigt betryggande och man får då ersättning att kunna betala skadorna på egen båt men även den andre iblandades segelbåt eller motorbåt om det visar sig att det var ditt fel, den delen i försäkringen heter ansvarsförsäkring. Ersättningen som betalas ut ska då inte bara betala skador på eget skrov utan även om något gått sönder på segelbåten som till exempel navigationsutrustning.

Med en båtförsäkring för segelbåt har du också försäkring om det skulle vara så att segelbåten råkar ut för strandning och behöver assistans för att ta sig tillbaka till kaj. Vid en strandning behöver man även undersöka och eventuellt reparera skrovet om något har tagit skada där på. Både reparationen och assistansen kostar pengar och det är därför bra att ha en båtförsäkring för segelbåt som kan hjälpa till att betala kostnaderna som blir påföljden till detta.

Det finns också mycket annat som kan ske ute till sjöss med en segelbåt och en båtförsäkring för segelbåt täcker det mesta man kan tänka sig händer då försäkringsbolagen vet precis hur det går till att segla och vad som kan inträffa. De har alltså anpassat sina segelbåtsförsäkringar efter verkliga händelser och scenarion som kan inträffa när man äger en segelbåt och använder den vid vanligt bruk.

Något annat som kan inträffa en segelbåt som gör det värt att ha en båtförsäkring är också stöld i form av inbrott. Det sker tyvärr många inbrott på segelbåtar som står i hamn och det kan då vara värdefull utrustning som navigationsutrustning men även personliga tillhörigheter som försvinner och detta går då att försäkra sig mot genom en båtförsäkring där detta ingår.

Om det sker en brand på segelbåten så kan den få förödande konsekvenser då det inte är så stor yta på en segelbåt så kan det göra att stora delar av segelbåten tar skada och även utrustningen samt privata tillhörigheter. Det som då är bra med en båtförsäkring är att den täcker de skador som blir som påföljd vid en brand och hjälper till att ersätta det förlorade. Sama sak är det om en blixt slår ner i segelbåten, då täcker försäkringen för segelbåten de eventuella skador som blir som följd av blixtnedslaget vilket kan vara brand eller brusten mast.