Motorbåt försäkring

När man har en motorbåt är det rekommenderat att man har en båtförsäkring för motorbåt i med att det generellt är så att motorbåtar har dyr utrustning då inte minst motorn är en värdefull enhet på båten. Motorbåtförsäkring finns att teckna hos många svenska försäkringsbolag och det finns då ett antal olika att välja mellan men det finns ändå ett grundskydd som nästan alltid finns med i alla motorbåtsförsäkringar man hittar.

För det första är brandförsäkring något som kan vara skönt när man har en motorbåt då en motor kan fatta eld av olika anledningar. Oavsett vilken anledning som motorbåten tar eld någonstans så är det bra att ha en båtförsäkring som ersätter skadorna upp till ett visst belopp så att man kan åtgärda det som blivit skadat i branden. Det kan också ske blixtnedslag i en båt i med den höga masten, vid ett sådant tillfälle kan masten ta skada men också resten av båten och det är då så att de flesta båtförsäkringar för motorbåtar faktiskt täcker detta vilket kan vara en trygghet.

Med en båtförsäkring för motorbåt är du oftast även försäkrad mot stöld och viss skadegörelse. Om det skulle vara så olyckligt att man blir utsatt för inbrott så kan dyrbar utrustning samt andra värdesaker följa med, något som blir surt och ibland till och med svårt att ersätta med egna pengar. Försäkringsbolaget betalar då precis som med en hemförsäkring ut en ersättning för att man ska kunna ersätta de förlorade föremålen på bästa möjliga sätt. Det som en båtförsäkring också gör är att den oftast skyddar mot skadegörelse om det skulle vara så att någon eller några bestämmer sig för att vandalisera din båt eller på grund av att du finner skador på båten som du inte känner till – då finns försäkringsbolaget där för dig och hjälper till att ersätta skadorna och vad de kostar att reparera.

Något som också är central för en motorbåt är att ha försäkring för om det skulle ske några skador ute på sjön. Sjöskada kan ske på många olika sätt och är ofta väldigt oväntat. Det kan vara en sjöskada i form av en grundstötning men även en kantring. Mycket kan hända ute på sjön och om man får en skrovskada i form så måste detta direkt repareras för att man inte ska riskera att det kommer in vatten i båten vilket gör att båten sjunker. Strandning kan också hända och att ha en båtförsäkring kan vara väldigt tryggt på så sätt att kan då får ersättning att kunna betala de reparationer som blir obligatoriska till följd av händelsen.

Om det skulle vara så att du är med i kollision och det visar sig att du är den skyldige till detta och därmed blir ersättningsskyldig till ägaren till den andra båten som är med i kollisionen men även skadorna på din egen motorbåt. Det kan vara en trygghet att ha en båtförsäkring för motorbåt som täcker även skador på andras och egen båt även om det är din som ägare till båtens fel.