Lätt lastbilsförsäkring

En försäkring för lätt lastbil omfattar i första hand en obligatorisk trafikförsäkring. Den ger skydd om du råkar skada dig själv, någon annan eller någon annans egendom. Trafikförsäkringen kan du utöka med en förar- och passagerarolycksfallsförsäkring.

För att anpassa försäkringen till just din bil och dina körförhållanden kan du komplettera med delkasko- eller delkasko- och vagnskadeförsäkring.

Vill du dessutom få rätt till hyrbil, självriskbefrielse vid räddningsskada, reducering av självrisken vid viltolyckor med mera kan du lägga till BilXtra.

Extra trygg kan du känna dig med StorskadeXtra. Då kan du även få kontantersättning vid större skador på lastbilen.

Var rädd om dig själv och andra i trafiken.