Investering i kapitalmarknaden

Försäkringsbolagen investerar premierna de samlar in i statliga och lokala kommunala obligationer vilket bidrar till att finansiera byggandet av vägar, skolor och andra offentliga projekt. De ger företag med kapital för forskning, utbyggnader och andra företag genom sina investeringar i företags aktier och obligationer.

Eftersom deras förluster är mer volatila än i livförsäkringssektorn egendom / olycksfalls investerar försäkringsbolagen i stort sett i högkvalitativa likvida värdepapper som kan säljas snabbt för att betala fordringar till följd av en stor orkan eller en katastrof som orsakas till exempel en terrorist attack. Enbart 2014 uppgick egendom / olycksfalls försäkringsbolag innehav i kommunala obligationer till en enorm summa pengar. Livförsäkringsbolag vars nytta av utbetalningar är mer förutsägbara kan de investera mer i företagens aktier och företags- och utländska obligationer