Investering i kapitalmarknaden

Försäkringsbolagen investerar premierna de samlar in i statliga och lokala kommunala obligationer vilket bidrar till att finansiera byggandet av vägar, skolor och andra offentliga projekt. De ger företag med kapital för forskning, utbyggnader och andra företag genom sina investeringar i företags aktier och obligationer. Eftersom deras förluster är mer volatila…

Continue reading