Båtförsäkring guide

Om man är ägare till en båt, oavsett om båten är stor eller liten så bör man ha en båtförsäkring. Anledningen till att det är bra att ha en båtförsäkring är delvis för att man kan känna sig säkrare i sitt innehav av båten då man har en ekonomisk trygghet i form av försäkringsbolaget som hjälper till att ersätta eventuella skador eller andra oegentligheter som sker på båten. Det finns många olika båtförsäkringar att skaffa så man behöver inte vara orolig att det inte finns någon båtförsäkring som passar när man ger sig ut för att leta på nätet.-

En grundläggande båtförsäkring brukar innehålla försäkring för stöld. Detta innebär att försäkringsbolaget upp till ett förbestämt belopp ersätter det stulna vid ett inbrott så att man kan köpa tillbaka det. Om det är så att man har en väldigt dyr utrustning på sin båt som är rädd om så går det att förhandla ett särskilt avtal med försäkringsbolaget för att få upp själva ersättningsbeloppet som utbetalas vid ett eventuellt inbrott.

Skadegörelse är även det något som en båt är väldigt utsatt för då den ligger i hamn och det är många olika personer som har tillgång till att gå ombord på båten obehörigt. Det kan också inträffa mycket skador på båten om båten ligger i en hamn där många berusade personer kretsar på kvällar och nätter. Det kan då hända att en berusad person eller grupp på något sätt utsätter båten för skadegörelse, något som försäkringsbolaget hjälper till med att ersätta.

Skador på skrov kan också ske genom att det sker en båtolycka på så sätt att båten åker på grund, krockar med en annan båt eller strandar. Det som händer då är att båten omedelbart måste repareras antingen för att båten tar in vatten eller för att skadorna är så pass stora att båten riskerar att börja ta in vatten om man fortsätter ha den i bruk. En sådan reparation kan bli väldigt kostsam och en båtförsäkring täcker då detta upp till ett visst belopp och förutsatt att en självrisk betalas av försäkringstagaren.

Något annat som det är vanligt att en båtförsäkring täcker är skador vid transport, lossning eller lassning av båten. Det kan hända mycket när man transporterar en båt med hjälp av en bil samt när man lyfter och lastar i själva båten i vattnet. Genom att ha en båtförsäkring så kan man även på detta känna sig säker om det skulle vara så att exteriör eller interiör på något sätt tar skada vid logistik av båten.

Om man har någon typ av navigationsutrustning som en GPS eller liknande så försäkras oftast även detta i en grundläggande båtförsäkring vilket kan vara skönt då det kan vara en svår förlust i sådant fall att det tar skada och går sönder under segling eller av andra anledningar. Navigationsutrustning är alltså försäkrat genom en båtförsäkring.

Det finns många anledningar att ha en båtförsäkring, inte minst för att det är en väldigt bra ekonomisk trygghet i sådant fall att någonting skulle inträffa.